KWK Krupiński - start aktualny
Schemat lokalizacyjny obszarów wpływu zlikwidowanej KWK Krupiński

OBSZAR I

Hałda o powierzchni ok. 94,0 ha – Przeznaczenie obszaru w SUiKZP i MPZP oznaczone symbolem PG z podstawowym przeznaczeniem zagospodarowania mas skalnych i ziemnych w formie nadpoziomowego wyniesienia – budowli krajobrazowej.

OBSZAR II

Tzw. Ciek Branicki o powierzchni ok. 36,1 ha – Przeznaczenie obszaru w SUiKZP i MPZP oznaczone symbolem ZN  z podstawowym przeznaczeniem pod tereny zieleni niskiej. Teren Cieku Branickiego został poważnie zdegradowany przez dotychczasową działalność KWK Krupiński. W obszarze tym konieczne jest przeprowadzenie rekultywacji terenu. 

OBSZAR IIi

Zakład Główny kopalni o powierzchni ok. 45,8 ha – Przeznaczenie obszaru w SUiKZP i MPZP oznaczone symbolem PU z podstawowym przeznaczeniem dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej. Istniejący od lat teren przemysłowy pełniący funkcję związane z wydobyciem węgla kamiennego. Teren zabudowany bydynkami oraz obiektami technologicznymi kopalni. Częściowo aktywnie zagospodarowany – m.in. przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe oraz PGNiG Termika.

OBSZAR Iv

Rejon ul. Piaskowej o powierzchni ok. 5,8 ha – Przeznaczenie obszaru w SUiKZP i MPZP oznaczone symbolem PU z podstawowym przeznaczeniem dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej.

OBSZAR V

Rejon ul. Woszczyckiej o powierzchni ok. 11,8 ha – Przeznaczenie obszaru w SUiKZP i MPZP oznaczone symbolem MNU z podstawowym przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Aktualnie teren jest obszarem uprawy rolnej.