Rozpoczęcie realizacji koncepcji uzależnione jest od wielu czynników, tak finansowych, jak i organizacyjnych oraz prawnych.

Horyzont czasowy przedsięwzięcia określa się na ok 10 -15 lat, tempo wdrożenia oraz realizacji uzależnione jest zarówno od momentu samego rozpoczęcia, jak i skali dalszych podejmowanych działań.

Wskazane kierunki pozwalają realizować koncepcję wielotorowo, z różnymi rozwiązaniami dla konkretnych obszarów, z wyodrębnianiem różnych, niezależnie finansowanych podprojektów, ale przy zachowaniu spójności całości.