Istotą proponowanych działań rewitalizacyjnych i transformacyjnych jest docelowe wykreowanie prestiżowej i rozpoznawalnej przestrzeni spełniających potrzeby oraz wymagania zróżnicowanych interesariuszy.

Koncepcja zakłada funkcjonalny rozwój i transformację każdego ze zdefiniowanych obszarów wpływu działalności kopalni. Kluczowe rozwiązania i czynniki koncepcji dla poszczególnych obszarów to:

  • Hałda „Ekstremum”
  • Farma fotowoltaiczna „Ogniwo”
  • Park przemysłowy „Impet”
  • Park usługowo-przemysłowy „Profit”
  • Osiedle „Solar”

W swoich rozwiązaniach Nowa Energia. Suszec. proponuje dodatkowo m.in.:

  • realizację drugiego wiaduktu kolejowego, alternatywnego dla istniejącego
  • realizację dwóch Miejsc Obsługi Parkujących Samochodów,
  • realizację nowej infrastruktury technicznej i układów drogowych
  • modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków