Farma fotowoltaiczna Ogniwo

Zeroemisyjne źródło zielonej energii dla pozostałych obszarów oraz otoczenia. 36,1 ha

Ze względu na stopień degradacji terenu wskutek działalności byłej KWK Krupiński, przed podjęciem dalszych działań konieczna jest rekultywacja obszaru Cieku, na którym wystąpiły widoczne osiadania terenu. Ze względu na jego ukształtowanie nastąpiły równocześnie zaburzenia układów hydrologicznych. Przy zwiększonych opadach deszczu w rejonie tym występują czasowe podtopienia. Obszar ten wymaga więc zdecydowanych kroków, które rozwiążą problem docelowo, a więc na wiele lat, a nie tylko doraźnie.

Zrekultywowany teren w kierunku zieleni niskiej będzie bazą nieruchomościową dla uwzględnienia możliwości instalacji urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, w szczególności instalacje fotowoltaiczne. Teren Cieku Branickiego, z uwagi na planowane zbiorniki retencyjne, jest drugą rozpatrywaną lokalizacją dla układów stosów ogniw wodorowych z elektrolizerami.